Байланыс ақпарат
Cайттың картасы
KMG logo
«Лучший по профессии - 2017»
Менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификаты
Өндірістік көрсеткіштер
Мұнай және газ конденсаты 1,96 млн. тонн
Газ 0,43 млрд3
Қантар
 • 1957
 • 432
Мұнай (млн. тонн) Газ (млн. м3)
Мұнай 4,93 млн. тонн (жермен)
0,46 млн. тонн (теңізбен)
Газ 9,75 млрд3
Қантар
 • 4927
 • 455
 • 9747
Мұнайды тасымалдау (мың. тонн (жермен)) Мұнайды тасымалдау (мың. тонн(теңізбен)) Газды тасымалдау (мың. тонн)
Қайта өндеу (жинақталған) 1 146 мың. тонн
АНӨЗ 283 мың. тонн
ПКОП 162 мың. тонн
KazMunayGas International N.V. 381 мың. тонн
ПНХЗ 320 мың. тонн
Қантар
 • 283
 • 162
 • 381
 • 320
АНӨЗ (мың. тонн) ПКОП (мың. тонн) KazMunayGas International N.V. (мың. тонн) ПНХЗ (мың. тонн)
ai80 89 тг.  
ai93 118 тг.  
ai95 138 тг.  
ai98 146 тг.  
dt 99 тг.  
2016 ж. (қаңтар)

Тәуекелдіктерді басқару жүйесі

Тәуекелдік-менеджменті «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) қызметінің ажырамас құраушысы болып табылады және барлық елеулі қатерлерді сәйкестендіруге, бағалауға жәнемониторингжасауға бағытталған, сондай-ақ тәуекелдіктер деңгейін төмендету бойынша шаралар қабылдауға бағытталған, олар ҚМГ-ның және оның компаниялар тобының беделіне теріс әсер етуі мүмкін.

Компанияның тәуекелдіктерін корпоративтік басқару жүйесін тұрақты түрде жетілдіруді жүзеге асырады, соның ішінде тәуекелдіктерді басқару саласындағы реттеуші құжаттардың Компанияның мақсаты мен қызметінің масштабына, реттеуші жаңа талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оларды өзекті етеді, сондай-ақ жинақталған тәжірибені және тәуекелдік-менеджментінің озат тәжірибелерін есепке алады.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының тәуекелдерін басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі саясаты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылы 26 тамыздағы шешімімен мақұлданған (бұдан әрі – Саясат), тәуекелдіктерді басқарудың мақсатын, міндеттерін, негізгі принциптерін және тәуекелдіктерді басқарудың корпоративтік жүйесіне қатысушылардың функциясын белгілейді.


Тәуекелдерді басқару саласындағы Компанияның Саясаты келесі қағидаттарға негізделеді:

Әдіснамалық базаның бірлігі: ТБКЖ-дағы процестер Компанияның барлық құрылымдық бірліктері үшін бірыңғай тәсілдер мен стандарттар негізінде іске асырылады.

Үзіліссіздік: ТБКЖ тұрақты негізде жұмыс істейді.

Кешенділік: ТБКЖ Компания қызметінің барлық бағыттарын және оның шеңберінде пайда болатын тәуекелдердің барлық түрлерін қамтиды. Бақылау рәсімдері басқарудың барлық деңгейлерінде Компанияның барлық бизнес-процестерінде болады.

Есептілік: ТБКЖ-ның ұйымдық құрылымы Компанияны басқарудың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару саласында шешімдер қабылдау және бақылау бойынша құзыреттілікті белгілейді.

Ақпараттылық және хабардың уақтылылығы: тәуекелдерді басқару процесі объективті, көкейкесті және шүбәсіз ақпараттың болуымен сүйемелденеді.

Ұтымдылық: Компания тәуекелдерді басқару бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға арналған ресурстарды ұтымды пайдаланады.

Ақылға қонарлық сенімділік: ТБКЖ Компания мақсатына жетуге ақылға қонарлық кепілдіктер ғана бере алады, бірақ ішкі ортаның шектеулеріне тән болатын абсолюттік кепілдіктерді бере алады.

Бейімделушілік: ТБКЖ қызметтің барлық ықтимал тәуекелдерін анықтау және тәуекелдерді басқару және бақылау әдістерін барынша тиімді қолдану үшін жүйелі түрде жетілдіріледі.

Мінсіз регламенттеу: барлық операциялар ішкі нормативтік құжаттармен белгіленген оларды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес жүргізіледі.

Басшылықтың белсенді қатысуы: ҚМГ және ЕТҰ басшылығы ҚМГ және ЕТҰ тәуекелдерді басқару жүйесін енгізуге және жетілдіруге әрі қолдауға белсенді қатысады.

Саясат тәуекелдерді басқару процесінің стратегиялық жоспарлау және операциялық қызмет, бюджеттеу және уәждендіру процестерімен өзара байланысын анықтайды.


Басқарушы ұйым ретінде ҚМГ-ның негізгі мақсаттарын, сондай-ақ еншілес ұйымдардың қаржылық нәтижелерінің шоғырлануын назарға ала отырып, ҚМГ-ның негізгі еншілес ұйымдарына тәуекелдіктерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру процесіне жетекшілік жасайды, соның ішінде тәуекелдіктер бойынша бірыңғай әдістерді және рәсімдерді, тәуекелдіктер бойынша бірыңғай терминологиясын, тәуекелдіктер бойынша есептердің бірыңғай нысандарын және есептерді тапсыру тәртібінанықтайды.


 • Ақорда ресми сайты
 • Cuba
 • Cuba
 • Cuba
 • ban6
 • Cuba
 • Cuba
 • Cuba
 • ban6
 • privatization.sk.kz
 • ban6
 • ban6
 • ban6
 • ban6
 • ban6
© «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ, 2014